Årsmøte på The Scotsman 4. november

SBF ønsker alle sine medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte på The Scotsman i Oslo, lørdag 4. november kl 12.

Årsmøtepapirene vil bli sendt klubbene senest to uker før møtet.

 
Agenda: 
 
Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen
 
Sak 2: Godkjennelse av dagsorden
 
Sak 3: Styrets årsberetning 2022/23
 
Sak 4: Regnskap 2022/23 og revisors beretning
 
Sak 5: Fastsettelse av kontingenter og honorar til styret
 
Sak 6: Styrets innstiling til medlemskap
 
Sak 7: Forslag til årsmøtet
 
Sak 8: Valg

 

Mvh styret

KONTAKT OSS

Generelle spørsmål: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Media: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POSTADRESSE

SBF
Postboks 2660
St. Hanshaugen, N-0131 Oslo


© Supporterunionen for britisk fotball.